Ragnhild Lie er billedkunstner og kunsthåndverker

kjemper002c-stills002c-krk

Ragnhild Lie (Stamsund) har hovedfag fra kunsthøyskolen i Bergen (1997).
Hun arbeider prosjektbasert og konseptuelt og har etter en tid med
video, installasjon og performance, nå de siste årene fokusert mer og mer på tekstile fag og har drevet med redesign og billedvev.
Tematisk dreier hennes arbeider oftere mot miljøspørsmål og våres forhold til våre levesett i dag.
Hun er aktiv som kurator for og igangsetter av en rekke kunstprosjekter/seminarer.
Ved siden av å drive egen kunstnerisk virksomhet har hun arbeidet med teater.
Kunstrevyen viser fremdeles gjerne Anonyme Petroholikere!
Hun er aktiv som kurator for og igangsetter av en rekke kunstprosjekter/seminarer.

Prosjektet «Wanna Be», der tre unge kvinner og en kunstkritiker /journalist arbeidet sammen i flere workshops var blant hennes siste (2014),
før hun bestemt seg for å gjøre ett stort langsiktig og økonomisk innbringende prosjekt; hun startet aksjeselsakpet Lofoten Wool, - en bedrift som skaper verdier av lokal saueull.

----------------------

(siden er under konstruksjon, den er ikke oppdatert med unntak av Cv.
dokumentasjon på prosjekt de senere år mangler)